+359 2 465 24 66 | info@sciencefornature.org

19
юли

Започваме проект по Програма LIFE

Фондация Наука за природата e асоцииран бенефициент по проект LIFE17 NAT/BG/000602: LIFE UNDER ONE ROOF, с пълно наименование: Bats and men – sharing LIFE under one roof / Прилепи и хора – живот под един покрив. Проектът, който беше одобрен в началото на годината от програма LIFE на ЕС, ще стартира на 01.08.2018 г. и ще продължи до 31.07.2023 г.

Партньорите ни по проекта са Fortis Visio (водещ бенефициент) и Дънди Прешъс Метълс Крумовград ЕАД (съфинансираща организация).

Проектът цели да увеличи популацията и да подпомогне подобряването на консервационния статус на 9 вида прилепи в 8 ключови за опазването им Натура 2000 зони.

Основните цели на проекта са:

  1. Намаляване на вредното въздействие от основните заплахи за деветте целеви вида в избраните осем ключови Натура 2000 зони чрез:
    • подпомагане и поддържане на хабитатите им, използвани за размножаване, хибернация, почивка и хранене;
    • намаляване на безпокойството по време на чувствителните периоди от жизнения им цикъл (размножаване и хибернация).
  2. Повишаване на обществената осведоменост и изграждане на капацитет за опазване на прилепите.

Очаквайте подробности за работата ни по проекта!
Снимка: Кристина Йонкова

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...