Новини

Лекции – работилници за ученици в гр. Белене

Лекции – работилници за ученици в гр. Белене

На 27.05.2022 г. в гр. Белене ще се проведат 3 лекции – работилници, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с Община Белене.

Прочети повече
Предстоящи детски лагери в гр. Белене

Предстоящи детски лагери в гр. Белене

На 28.05.2022 г. на територията на остров Персин ще се проведе еднодневен детски летен лагер за ученици от община Белене, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. в района на средновековната крепост край село Мезек бяха проведени детски лагери с екологична насоченост. Над 250 ученици от СУ „Петър Берон“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Иван Вазов“ в Свиленград взеха участие в мероприятията.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Хиляда и сто таблета с вградено, специално разработено образователно приложение бяха предоставени безвъзмездно на учениците от свиленградските училища СУ „Д-р Петър Берон“, ПГССИ „Христо Ботев“, ОУ „Любен Каравелов“, Първо ОУ „Иван Вазов“, НУ „Христо Попмарков“ и ОУ „Христо Ботев“ в с. Левка по време на проведените на 13-и, 14-и и 15-и април 2022 г. лекции – работилници, като част от информационните и образователни дейности по проекта „Хабитат Сакар“, осъществяван от Сдружение „Асоциация Наука за природата“ в партньорство с Община Свиленград.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18-и, 19-и и 20-и май 2022 г. ще бъдат проведени три еднодневни детски лагера за ученици от община Свиленград. Сред красивата природа в околностите на с. Мезек, експерти по биоразнообразие ще запознаят децата със застрашените животински видове и техните местообитания и ще разкажат за начините за опазването им.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 09.05.2022 г. в сградата на Община Белене се проведе кръгла маса на тема „Повишаване на информираността на местните заинтересовани страни относно начините за опазване на видовете, генериране на подкрепа при изпълнение на консервационни дейности, намаляване антропогенното въздействие върху видовете и местообитанията им и осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта“, част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 16.04.2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия. Събитието се организира за опазване на многобройните видове прилепи, много от които се срещат и у нас. Програмата беше богата. За децата беше поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“, разказваща за приятелството между балерината и мишока на един прашен таван. За тях беше организирана и тематична игра с награди, в която взеха участие с голям интерес. Концертната програма включваше изпълнение на популярни фолклорни песни и...

Прочети повече
Палатков лагер Маджарово

Палатков лагер Маджарово

Скъпи приятели, От Фондация “Пламнина” и Фондация “Наука за природата” сме щастливи да обявим съвместния ни летен палатков лагер за деца и ученици в град Маджарово! Предстои ни едно вълнуващо приключение в дивите Източни Родопи, което ще ни разкрие тайните на палаткуването под открито небе, красотата на Родопите, света на прилепите и лешоядите и магическата сила на водата! Бъди готов за наблюдение и хранене на лешояди и прилепи, обучения по биоразнообразие и планинарство, преходи, риболов и каяци, творчество и много нови приятели! Пълната програма можеш да видиш по-долу 🙂

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 16.04.2022 г., събота, от 11 ч. пред хотел „Свилена“ ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия. Събитието се организира за опазване на многобройните видове прилепи, много от които се срещат и у нас.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2022 г. в 14:00 ч. със символична първа копка беше поставено началото на строително-ремонтните работи по проект „Хабитат Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на дейности по подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради, оформяне на естествени понижения в релефа. Церемонията се проведе в землището на с. Димитровче, в близост до изоставена сграда (бункер), който предстои да се модифицира и приспособи като прилепно убежище.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2022 г. от 14:00 ч. ще се проведе официална церемония „Първа копка“, във връзка с предстоящо начало на строително-ремонтните работи по проект „Хабитат Сакар“ № BG16M1OP002-3.028-0001, в изпълнение на дейности по подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради, оформяне на естествени понижения в релефа.

Прочети повече
Публични покани по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публични покани по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Предмет на предвидената процедура „Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни по проект № BG16M1OP002-3.028-0001-C01 с наименование Хабитат „Сакар“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Прочети повече