Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2023 г. от 14:30 ч. в гр. Свиленград, в конферентната зала на хотел „Свилена“, ще се проведе пресконференция за приключване на изпълнението на проект „Хабитат Сакар“, на която ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Прочети повече
Над 200 състезатели премериха сили в ултрамаратона „Надбягване в Източни Родопи“

Над 200 състезатели премериха сили в ултрамаратона „Надбягване в Източни Родопи“

На 14-ти октомври се проведе ултрамаратонът „Надбягване в Източни Родопи“, организиран от фондация „Наука за природата“. Над 200 състезатели премериха сили в четири дистанции: Диво (67km), Полудиво (37km), Питомно трасе (21km) и FUN RUN (4km).

Прочети повече
От 4 до 67 км „Надбягване в Източните Родопи“

От 4 до 67 км „Надбягване в Източните Родопи“

На 14 октомври (събота), от площад „България“ в град Крумовград, ще стартира третото издание на ултрамаратон „Надбягване в Източни Родопи“, организиран от Фондация „Наука за природата“. Районът предлага на своите посетители богато биоразнообразие и носи дух на мистиката от многовековната си история

Прочети повече
В Свиленград се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат  Сакар“

В Свиленград се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат Сакар“

На 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България“ No32, се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите с постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проект „Хабитат Сакар“. Събитието се организира от „Клевър солушънс“ ЕООД в рамките на проектната дейност „Работа със заинтересовани страни“.

Прочети повече
Пресконференция за резултатите от проект „Хабитат Сакар“

Пресконференция за резултатите от проект „Хабитат Сакар“

На 25.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Свиленград, гр. Свиленград, бул. „България“ No32, ще се проведе пресконференция за запознаване на обществеността чрез медиите с постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проект „Хабитат Сакар“.

Прочети повече
В Белене се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат  Дунав“

В Белене се проведе заключителна пресконференция по проект „Хабитат Дунав“

На 14.09.2023 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Община Белене се проведе заключителна пресконференция, на която заинтересованите страни бяха запознати с резултатите от изпълнението на проект „Хабитат Дунав“.

Прочети повече
Прессъобщение

Прессъобщение

На 14.09.2023 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Община Белене, ул. „България“ No 35, гр. Белене, ще се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Хабитат Дунав“ с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор: Община Белене.

Прочети повече
Проведе се визита на проект „Прилепи и хора – живот под един покрив“

Проведе се визита на проект „Прилепи и хора – живот под един покрив“

Миналата седмица екипът ни имаше удоволствието да се срещне с представител на европейската програма LIFE, благодарение на която “Живот под един покрив” не е само мечта, а реалност.

Прочети повече
Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България

На 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в Американския научен център в София, ул. „Васил Петлешков“ №75, и на 10.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Балчик, в хотел „Мистрал“, ул. „Приморска“ №8Б, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на пеперудата Paracossulus (Catopta) thrips в България, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0053-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Catopta thrips (Hübner, 1818) за периода 2019 – 2028 г.“. Проектът е финансиран по процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове – BG16M1OP002-3.020“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Прочети повече
Приет е Планът за действие за опазване на популациите на тигровата пеперуда

Приет е Планът за действие за опазване на популациите на тигровата пеперуда

През 2022 г. Министерството на околната среда и водите прие План за действие за опазване на популациите на тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria). В създаването на Плана взеха участие експерти с дългогодишен опит и познания в проучването на вида – доц. д-р Стоян Бешков и Ана Нахирнич-Бешкова от Националния природонаучен музей при БАН. По време на разработването на Плана, екипът на Наука за природата приложи стратегия и насоки за формулирането на дейностите, така че всеки индикатор да бъде конкретен, измерим, реалистичен и постижим в 10-годишния период на действие на плана. Ключова роля в съставянето на Плана имаха и всички заинтересовани страни,...

Прочети повече
Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

Проведоха се две обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v

На 20.02.2023 г. в Американския научен център в София, и на 21.02.2023 г. в Туристическия информационен център в гр. Драгоман, се проведоха обществени обсъждания на Плана за действие за опазване на популациите на пеперудата Бяло-v (Nymphalis vaualbum), в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0049-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Бяло-v (Nymphalis vaualbum) за периода 2019 – 2028 г.“.

Прочети повече