Новини

Покана за свикване на общо събрание на Асоциация наука за природата

Покана за свикване на общо събрание на Асоциация наука за природата

На основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на Сдружението, Ви каним да присъствате на заседание на Общото събрание на „Асоциация наука за природата“, което ще се проведе на 21.10.2019 г. от 08.00 ч. в гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 4, ап. 7.

Прочети повече
Търсим си нови колеги

Търсим си нови колеги

Tърсим попълнения към нашия екип и този на партньорите ни от Fortis Visio. Във връзка с изпълнение на проект по програма LIFE Живот под един покрив, търсим нови членове на екипа за позиции Главен експерт прилепи и Експерт прилепи.

Прочети повече
Започваме проект по Програма LIFE

Започваме проект по Програма LIFE

Фондация „Наука за природата“ e асоцииран бенефициент по проект LIFE17 NAT/BG/000602: LIFE UNDER ONE ROOF, с пълно наименование: Bats and men – sharing LIFE under one roof / Прилепи и хора – живот под един покрив. Проектът, който беше одобрен в началото на годината от програма LIFE на ЕС, ще стартира на 01.08.2018 г. и ще продължи до 31.07.2023 г.

Прочети повече
За ловния сокол и неговото завръщане като гнездящ в дивата природа на България

За ловния сокол и неговото завръщане като гнездящ в дивата природа на България

Ловният сокол е пример как човешките дейности могат да повлияят върху дивата природа – положително и отрицателно. Изчезнал от България като гнездящ вид заради отстрел, неправилни земеделски практики, ограбване на гнезда и унищожаване на неговата плячка, той е на път да се завърне в страната ни благодарение на повече от 10-годишни усилия от страна на група хора и организации.

Прочети повече
Среднозимно преброяване на птиците 2018

Среднозимно преброяване на птиците 2018

На 13-ти и 14-ти януари 2018-та се проведе 52-то среднозимно преброяване на птиците в Света. Това е инициатива на Wetlands International, която покрива повече от 25 000 места в над 100 страни. Данните се събират в международна база данни (http://wpe.wetlands.org/).

Прочети повече
Мечка във фотокапаните на фондация „Наука за природата“ в Централен Балкан

Мечка във фотокапаните на фондация „Наука за природата“ в Централен Балкан

В края на 2017 г. приключи първият етап от дейностите на Фондация „Наука за природата“ по проект “МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”.

Прочети повече
Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“

Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“

През юли 2017 г. стартира петгодишен проект „Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ на Фондация „Наука за природата“. Целта на проекта е: Събиране и анализ на данни за разпространението и числеността на редки и застрашени видове на територията на националния парк.…

Прочети повече
Лалугерите се завръщат в природните паркове

Лалугерите се завръщат в природните паркове

През юни 2017 г. експерти от Фондация „Наука за природата“ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания проведоха проучване на лалугерите в природните паркове „Витоша“, „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“.

Прочети повече
Зеленият октопод в действие

Зеленият октопод в действие

„Което е добро за биоразнообразието, е добре за хората“ Годината е още в началото, но успехите в българската природозащита валят като порой: * Белоглавите лешояди вече гнездят на 3 нови места: Котленска планина, Врачански Балкан и Кресненския пролом. Видът липсваше там от десетилетия. Поздравления на екипите на Фонда за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици!

Прочети повече
Освежителни ремонти в къщичките на полубеловратата мухоловка

Освежителни ремонти в къщичките на полубеловратата мухоловка

Полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) е врабчоподобна птица от семейство Мухоловкови (Muscicapidae), която зимува в Африка, но напролет отново се завръща по българските земи. Поради унищожаването на старите естествени гори, които са нейното местообитание, видът е с „Почти застрашен“ международен статус и „Уязвим“ у нас.

Прочети повече
Чудесни новини от размножителния ни център

Чудесни новини от размножителния ни център

Скъпи приятели, Изключително сме щастливи да ви споделим, че нашите 2 двойки ловни соколи вече мътят 10 яйчица. Стискаме им палци да се излюпят 10 борбени пиленца, които с вашата подкрепа да се завърнат у дома. Напомняме, че на 01.04. и на 02.04.17 ще сме в Зоологическа градина – София, където ще ви разкажем за властелина на българския небосвод – ловния сокол, и за неговия път към завръщане в природата.

Прочети повече