Новини

Работилничка за хранилки за птици в междусрочната ваканция

Работилничка за хранилки за птици в междусрочната ваканция

София има богато биоразнообразие, особено когато става дума за птици. Можем да наблюдаваме много видове птици било то в Южния парк, Борисовата градина или в междублоковите пространства. За съжаление, през зимните месеци птиците около нас трудно намират храна, особено когато вече има снежна покривка. Заедно можем да им помогнем да прекарат по-лесно суровата зима!

Прочети повече
Покана за свикване на общо събрание на Асоциация наука за природата

Покана за свикване на общо събрание на Асоциация наука за природата

На основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на Сдружението, Ви каним да присъствате на заседание на Общото събрание на „Асоциация наука за природата“, което ще се проведе на 21.10.2019 г. от 08.00 ч. в гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 4, ап. 7.

Прочети повече
Търсим си нови колеги

Търсим си нови колеги

Tърсим попълнения към нашия екип и този на партньорите ни от Fortis Visio. Във връзка с изпълнение на проект по програма LIFE Живот под един покрив, търсим нови членове на екипа за позиции Главен експерт прилепи и Експерт прилепи.

Прочети повече
Започваме проект по Програма LIFE

Започваме проект по Програма LIFE

Фондация „Наука за природата“ e асоцииран бенефициент по проект LIFE17 NAT/BG/000602: LIFE UNDER ONE ROOF, с пълно наименование: Bats and men – sharing LIFE under one roof / Прилепи и хора – живот под един покрив. Проектът, който беше одобрен в началото на годината от програма LIFE на ЕС, ще стартира на 01.08.2018 г. и ще продължи до 31.07.2023 г.

Прочети повече
За ловния сокол и неговото завръщане като гнездящ в дивата природа на България

За ловния сокол и неговото завръщане като гнездящ в дивата природа на България

Ловният сокол е пример как човешките дейности могат да повлияят върху дивата природа – положително и отрицателно. Изчезнал от България като гнездящ вид заради отстрел, неправилни земеделски практики, ограбване на гнезда и унищожаване на неговата плячка, той е на път да се завърне в страната ни благодарение на повече от 10-годишни усилия от страна на група хора и организации.

Прочети повече
Среднозимно преброяване на птиците 2018

Среднозимно преброяване на птиците 2018

На 13-ти и 14-ти януари 2018-та се проведе 52-то среднозимно преброяване на птиците в Света. Това е инициатива на Wetlands International, която покрива повече от 25 000 места в над 100 страни. Данните се събират в международна база данни (http://wpe.wetlands.org/).

Прочети повече
Мечка във фотокапаните на фондация „Наука за природата“ в Централен Балкан

Мечка във фотокапаните на фондация „Наука за природата“ в Централен Балкан

В края на 2017 г. приключи първият етап от дейностите на Фондация „Наука за природата“ по проект “МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”.

Прочети повече
Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“

Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“

През юли 2017 г. стартира петгодишен проект „Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ на Фондация „Наука за природата“. Целта на проекта е: Събиране и анализ на данни за разпространението и числеността на редки и застрашени видове на територията на националния парк.…

Прочети повече
Лалугерите се завръщат в природните паркове

Лалугерите се завръщат в природните паркове

През юни 2017 г. експерти от Фондация „Наука за природата“ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания проведоха проучване на лалугерите в природните паркове „Витоша“, „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“.

Прочети повече