Новини

Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria)

Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria)

На 29.07.2022 г. от 10:00 часа в Американския научен център в гр. София се проведе обществено обсъждане на Планa за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г., в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.020-0058-C01 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на татарско диво зеле

Прочети повече
Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus)

Проведе се обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus)

На 26.07.2022 г. от 10:00 часа в Американския научен център в гр. София се проведе обществено обсъждане на Плана за действие за опазване на популациите на Венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019 – 2028 г.,

Прочети повече
И тази година успешно проведохме пазения на важни убежища

И тази година успешно проведохме пазения на важни убежища

Летните пазения за 2022 г. приключиха успешно и благодарение на доброволците, които се включиха в нашето начинание, успяхме да осигурим спокойствие на прилепите майки и техните малки. Бяха посетени важни колонии в териториите на Кресна и Огняново. Успяхме да запознаем туристи, местни с този важен период за прилепите и както и да им разкажем интересни факти. 

Прочети повече
ФЕСТИВАЛ „НОЩ НА ПРИЛЕПИТЕ“ В БЕЛЕНЕ

ФЕСТИВАЛ „НОЩ НА ПРИЛЕПИТЕ“ В БЕЛЕНЕ

На 01.07.2022 г., петък, от 16 ч. в Крайдунавски парк, гр. Белене, се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от изпълнение на дейност „Работа със заинтересовани страни“ по проект „Хабитат Дунав“.

Прочети повече
ЛЕКЦИИ – РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ

ЛЕКЦИИ – РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ

На 29.06.2022 г. на територията на община Белене, в селата Петокладенци, Татари и Деков, и на 30.06.2022 г. в селата Кулина вода, Бяла вода и в гр. Белене се проведоха шест лекции – обучения с представители на заинтересованите страни по проблемите на защитените видове, техники по тяхното опазване, конкретни мероприятия за отговорността на хората в общото съжителство със защитените видове – част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Прочети повече
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 01.07.2022 г., петък, от 16 ч. в Крайдунавски парк, гр. Белене ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от изпълнение на дейност „Работа със заинтересовани страни“ по проект „Хабитат Дунав“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия. Събитието се организира за опазване на многобройните видове прилепи, много от които се срещат и у нас. Програмата е богата. За децата ще бъде поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“ в изпълнение на актьорите Деян Михайлов и Ася Димитрова, ще бъде организирана и тематична игра с награди. Концертната...

Прочети повече
Лекции-работилници за защитени видове

Лекции-работилници за защитени видове

На 29.06.2022 г. на територията на община Белене, в селата Петокладенци, Татари и Деков и на 30.06.2022 г. в селата Кулина вода, Бяла вода и в гр. Белене ще се проведат лекции – обучения с представители на заинтересованите страни по проблемите на защитените видове, техники по тяхното опазване, конкретни мероприятия за отговорността на хората в общото съжителство със защитените видове – част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Прочети повече
Пазене на важни прилепни колонии

Пазене на важни прилепни колонии

От края на май до началото на юли е един от важните периоди за прилепите, това е моментът, когато техните малки се появяват на бял свят. Докато малките пораснат и станат самостоятелни, те са изцяло зависими от своите майки. През този период те са много уязвими. Техните убежища често са обект на вандализъм. За това от Фондация “Наука за природата” отново заедно с доброволци ще посети едни от най-важните прилепни убежища. Пазенето ще се проведе в района на Кресна и Огняново като на всички срещнати туристи ще бъде разказано за живота на прилепите. 

Прочети повече