Новини

Мечка във фотокапаните на фондация „Наука за природата“ в Централен Балкан

Мечка във фотокапаните на фондация „Наука за природата“ в Централен Балкан

В края на 2017 г. приключи първият етап от дейностите на Фондация „Наука за природата“ по проект “МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”.

Прочети повече
Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“

Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“

През юли 2017 г. стартира петгодишен проект „Биомониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ на Фондация „Наука за природата“. Целта на проекта е: Събиране и анализ на данни за разпространението и числеността на редки и застрашени видове на територията на националния парк.…

Прочети повече
Лалугерите се завръщат в природните паркове

Лалугерите се завръщат в природните паркове

През юни 2017 г. експерти от Фондация „Наука за природата“ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания проведоха проучване на лалугерите в природните паркове „Витоша“, „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Сините камъни“.

Прочети повече
Зеленият октопод в действие

Зеленият октопод в действие

„Което е добро за биоразнообразието, е добре за хората“ Годината е още в началото, но успехите в българската природозащита валят като порой: * Белоглавите лешояди вече гнездят на 3 нови места: Котленска планина, Врачански Балкан и Кресненския пролом. Видът липсваше там от десетилетия. Поздравления на екипите на Фонда за дивата флора и фауна и Дружество за защита на хищните птици!

Прочети повече
Освежителни ремонти в къщичките на полубеловратата мухоловка

Освежителни ремонти в къщичките на полубеловратата мухоловка

Полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) е врабчоподобна птица от семейство Мухоловкови (Muscicapidae), която зимува в Африка, но напролет отново се завръща по българските земи. Поради унищожаването на старите естествени гори, които са нейното местообитание, видът е с „Почти застрашен“ международен статус и „Уязвим“ у нас.

Прочети повече
Чудесни новини от размножителния ни център

Чудесни новини от размножителния ни център

Скъпи приятели, Изключително сме щастливи да ви споделим, че нашите 2 двойки ловни соколи вече мътят 10 яйчица. Стискаме им палци да се излюпят 10 борбени пиленца, които с вашата подкрепа да се завърнат у дома. Напомняме, че на 01.04. и на 02.04.17 ще сме в Зоологическа градина – София, където ще ви разкажем за властелина на българския небосвод – ловния сокол, и за неговия път към завръщане в природата.

Прочети повече
С дронове и дендрохронология срещу съхненето на дърветата

С дронове и дендрохронология срещу съхненето на дърветата

През последните десетилетия, след продължителни периоди на засушаване и горещи вълни, в много страни се наблюдава масово съхнене на горите. Проучванията показват, че този патологичен процес е следствие не само на неблагоприятните климатични условия, но и на съчетаването им с вредни биотични фактори (предимно насекомни вредители и гъбни болести).

Прочети повече
За прилепите и хората в балкана

За прилепите и хората в балкана

Членове на туристическо дружество „Ойларипи” и фондация „Наука за природата“ поставиха специално направени информационни табели за опазването на прилепите в Стара планина. Това е част от дейностите по проект „За прилепите и хората в Балкана”, свързан с опазването на природата по туристически маршрут Ком – Емине.

Прочети повече
Размножителна програма за ловни соколи на Фондация „Наука за природата“

Размножителна програма за ловни соколи на Фондация „Наука за природата“

Ловният сокол (Falco cherrug) е изключително рядка птица, която от години не гнезди в България, а се среща само по време на миграция и зимуване. Причините за това са комплексни, но най-важните са преследването му в миналото и загубата на ловни и гнездови местообитания – все причини, породени от човека.

Прочети повече