Среднозимно преброяване на птиците 2018

На 13-ти и 14-ти януари 2018-та се проведе 52-то среднозимно преброяване на птиците в Света. Това е инициатива на Wetlands International, която покрива повече от 25 000 места в над 100 страни. Данните се събират в международна база данни (http://wpe.wetlands.org/).

В България към момента то се координира от Изпълнителната агенция по околна среда в рамките на Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

През 2018-та Фондация „Наука за природата“ се включи в преброяването на птиците в 3 язовира в западна България – яз. Студена, яз. Дяково и яз. Пчелина. Бяха регистрирани 19 вида между които:

зеленоглава патица, лиска, черноврат гмурец, кафявоглава потапница, голям гмурец, зимно бърне, речна чайка, сива и голяма бала чапла.

Приятна изненада беше „опашката“ на язовир Пчелина в която видовото разнообразие и численост беше изненадващо високо.