Учени използват отпeчатъци от панди за идентифициране и мониторинг

Учени използват отпечатъците, оставени от гигантски панди в дивата природа, за идентифициране на отделните индивиди и определяне на пола им. Новата идентификационна техника използва интерактивен софтуер, наречен FIT.

Новият подход използва интерактивен софтуерен инструмент, наречен Footprint Identification Technique (FIT), който „чете“ и анализира цифрови изображения на отпечатъци, които се изпращат по електронен път в глобална база данни за проверка на съвпадение.

Голямата панда вече не е застрашена от изчезване, но това не означава, че грижите за опазване на вида са намалели.

Полевите тестове показват, че техниката точно идентифицира отделните животни и техния пол в 90% от случаите.

„Тази точност, съчетана с простотата на системата – смартфон и линия са всичко, от което се нуждаете, за да събирате и изпратите изображения – я прави особено подходяща за изучаване на толкова неуловим вид като гигантската панда“ казва Бинбин Ли, асистент професор на науките за околната среда в университета „Дюк Куншан“, който ръководи проучването.

„Гигантските панди живеят на отдалечени и труднодостъпни места и популациите им са толкова малки, че действителни наблюдения на самите панди не са често срещани. Това, което виждаме от тях, са много отпечатъци и изпражнения“, споделя още Ли.

Идентифицирането на отделните животни въз основа на ДНК анализ на техните изпражнения води до точни резултати, но процедурата е скъпа и изисква много свежи проби и сложно лабораторно оборудване. По- лесно е да се идентифицира панда с помощта на изчислено предположение за размера на захапката ѝвъз основа на средната дължина на бамбуковите фрагменти, намерени в нейните изпражнения, но този метод не е много точен, тъй като много панди в същата географска област може да имат подобни захапки.

Отпечатъците, от друга страна, са уникални за всяко отделно животно, донякъде като пръстови отпечатъци при хората. Софтуерът се основава на персонализиран статистически модел, който използва кръстосан анализ и клъстеризация, за да „прочете“ отпечатъка на панда и да идентифицира отличителните му черти. Въз основа на тези данни, програмата може да идентифицира пола на животните и да определи дали техните отпечатъци вече са в базата данни на FIT или са нови.

Стъпка на животно, отглеждано в плен, използвана за обучение за работа с FIT.

„Новата техника може да се окаже особено полезна за мониторинг при реинтродукцията на защитените панди в дивата природа.“ – споделя Джан Хемин, директор на Центъра за опазване и изследване на гигантската панда в Китай, където бяха проведени полевите тестове. Новите възможности за филтриране и категоризиране, разработени със SAS (компания за анализиране на данни, базирана в Кари, Норвегия), ще позволят на системата да обработва бързо и ефективно все по-голям обем от цифрови данни, тъй като реинтродукцията на дивите популации е все по- често срещана.

Тъй като е лесна за използване и изисква минимално обучение, системата ще насърчи и по- голямо участие на доброволци, които могат да изпращат изображения чрез публичен интерфейс наречен Conservation FIT. Софтуерът FIT е добавка към софтуера JMP на SAS и може да бъде персонализиран за използване за идентифициране на широка гама от различни видове в различни терени.

Досега тя е разработена за използване върху 15 вида в допълнение към гигантските панди и се работи за разширяване на списъка, включващ три вида застрашени вида големи котки: ягуари в Северна и Южна Америка, снежни леопарди в Азия и гепарди в Африка и средния Изток.

Източник на статията

Снимки: 1) 2) 3)