2018 – Годината на птиците

2018 – Годината на птиците

2018-та е Годината на птиците благодарение на вълнуваща нова кампания на National Geographic, National Audubon Society и Cornell Lab of Ornitology.

Когато се събудите, какво чувате ?

Когато погледнете през прозореца, какво виждате?

Кацнала високо на любимия си клон по изгрев слънце и пееща весело, червеношийката изглежда като незаменима част от ежедневието ви, че едва ли ще я забележите докато си миете зъбите със замъглен поглед. Но тази малка перната топчица в задния ви двор е една от милиони, които се присъединяват към световната годишна миграция. Вкоренено е в нейната ДНК, дори в името ѝ – Turdus migratorius.

Всяка есен скромната червеношийка е нетърпелива да мигрира, угоява се със сочни червеи от вашата морава и започва дългото си пътуване на юг. От Северна Канада през лятото до Южно Мексико през зимата, ареалът на американската червеношийка обхваща почти целия континент Северна Америка. В това се състои чудото на миграцията – около 50 милиарда птици се впускат в опасни и дълги пътувания по разнообразни миграционни маршрути всяка година в световен мащаб.

По пътя птиците срещат много трудности преди да достигнат дестинацията си и да могат да се размножат – дребното колибри Selasphorus rufus трябва да намери достатъчно цветен нектар, за да достави необходимата енергия за бързо махащите си крила; белоглавите лешояди Gyps africanus трябва да избягват електрическите далекопроводи, за да не ги удари ток; белият щъркел Ciconia ciconia избягва куршуми в средиземноморието, а северноамериканската пойна птица Dolichonyx oryzivorus трябва да забележат малкото останали тревни площи в Южна Америка, за да се нахранят с насекоми. Арктическите рибарки Sterna paradisaea буквално мигрират от полюс до полюс всяка година (най-дългият миграционен път) – представете си да летите през бури на това епично пътешествие през целия Атлантически океан с размах на крилете, който е по-малък от метър.

Мигриращите птици преминават граници

Опазването на големи групи птици на обширни разстояния изисква координиран отклик в много държави и континенти. Затова BirdLife използват подхода на „миграционните маршрути“. Свързвайки местни хора от различни държави от единия до другия край на миграционния маршрут, те помагат за опазването на даден вид. Освен това имат и партньорски организации в над 120 държави по света, което създава още благоприятни условия. Това позволява парите за опазване да следват даден вид като преминават „на заем“ от една държава в друга при миграцията му. Обикновено парите се изпращат от по-заможни страни с места за размножаване на страни с богато биоразнообразие, където важни места за преминаване и зимуване се нуждаят от подпомагане за консервационното финансиране, за да може любимите на хората птици да се върнат и догодина.

𝘊𝘢𝘭𝘪𝘥𝘳𝘪𝘴 𝘱𝘺𝘨𝘮𝘢𝘦𝘢
Малки действия

Лопатоклюният бекас (Calidris pygmaea) е критично застрашен вид, който мигрира от Руската тундра през Западното Тихоокеанско крайбрежие на Азия до Бангладеш и Мианмар. По-малко от 200 двойки са останали в природата като техните любими места за престой се отнемат за индустриални цели, инфраструктура и аквакултура, а останалите кални земи са силно замърсени. Видеото показва пътят на бекаса „Spoonie“ като всеки кадър е нарисуван от различно дете от държава, през която е преминал.

От всяко малко действие като на дете, нарисувало бекас до работата на правителствата за опазване на важните места за престой по бреговете на Жълто море, опазването на миграционните маршрути започва с осведомеността за идеята за миграцията. През очите на мигриращата птица всеки континент е съставен от различни парчета зелени и богати на храна хабитати, осеяни с пътища, унищожени земи и морета лишени от риба. Затова избирането на безопасен път става все по-трудно всяка година и много птици са в сериозна опасност. Повече от 40% от видовите мигриращи птици намаляват, а над 200 вида вече се определят като световно застрашени.

От гледната точка на червеношийката, вашият двор е местен природен резерват и вие сте собственикът. Всъщност областта, в която живеете, може да е последното парче, което завършва Големия пъзел на миграцията на птиците. И както при всеки пъзел, виждаш цялата картина чак когато последното парче заеме мястото си.

Когато погледнете към небето, какво си мислите?

Така както червеношийката се включва към милиарди други птици в годишната миграция, ние ви призоваваме да се включите към движението #BirdYourWorld като започнете със следните дребни стъпки:

  • Не приемайте миграцията на птиците за даденост
  • Следващият път, когато видите червеношийка, ястреб или щъркел – която и да е мигрираща птица – замислете се за невероятното им пътуване по света и какво ли виждат от високо в небето
  • Сетете се за хората от други държави, които ще гледат същата птица след няколко седмици
  • Помислете за мерките, които са взети за опазването на хабитата по пътя на мигриращите птици и всички парчета, които допринасят за Големия пъзел на миграцията

Източник

Източник на снимките: 1), 2), 3).