+359 2 465 24 66 | info@sciencefornature.org

16
юли

За ловния сокол и неговото завръщане като гнездящ в дивата природа на България


Снимка: Oscar Dominguez, Национален парк “Централен Балкан”, България 2013 г.

Ловният сокол е пример как човешките дейности могат да повлияят върху дивата природа – положително и отрицателно.

Снимка: Таню Мичев, България 1984 г.

Изчезнал от България като гнездящ вид заради отстрел, неправилни земеделски практики, ограбване на гнезда и унищожаване на неговата плячка, той е на път да се завърне в страната ни благодарение на повече от 10-годишни усилия от страна на група хора и организации.
Тук ви представяме една кратка история за направеното досега.
През 2006 г. Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ) започна програма за изследвания и опазване на вида. Проведе се 4-годишно проучване (2006 – 2010), което показа, че ловният сокол е изчезнал като гнездящ в България (Ragyov et al. 2014). Следващата логична стъпка беше да се проучат възможностите за възстановяването му чрез освобождаване на млади птици в природата (Ragyov еt al. 2009).

Снимка: Oscar Dominguez, Национален парк “Централен Балкан”, България 2013 г.

След като изследването показа, че теоретично това е възможно, се предприеха действия за пилотно освобождаване на птици, маркирани със сателитни предаватели. За периода 2011 – 2014 г. бяха освободени млади соколи, отгледани на затворено по метода „хакинг“ на 3 места в България. Данните от предавателите показаха оцеляемостта на соколчетата, предпочитаните им местообитания и заплахите, които все още ги грозят. По време на пилотните освобождавания беше тествана и избрана техника за пускане на ловни соколи в природата, която да им даде шанс за оцеляване и живот в дивото.
Междувременно ИБЕИ и Зелени Балкани създадоха размножителна програма за ловни соколи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, която да захранва реинтродукцията и да опазва европейския подвид „in-situ“.

Снимка: Димитър Рагьов

Ограничаването на заплахите за ловния сокол в страната беше организирано от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Стотици опасни стълбове бяха изолирани, за да се избегне смърт при токови удари. Стотици изкуствени гнезда бяха поставени, за да се увеличат възможностите за гнездене.
Това са само част от дейностите, извършени от научната и природозащитна общност у нас, за да се възстанови един изчезнал вид. Усилията и средствата, инвестирани в тази кауза, се отплатиха едва през настоящата 2018 г.
Соколи, излюпени в размножителната програма и пуснати на свобода през 2015 г., сформираха двойка и отгледаха две малки! Това е първото успешно размножаване на вида в България от 1997 г. насам. Соколите са поколение на две от двойките, предоставени на размножителната програма у нас от Зоологическата градина Бойнице в Словакия през 2012 г.
Това е изключително вдъхновяващо събитие, което показва как теорията и практиката се срещат в природозащитата и в крайна сметка водят до положителни резултати.
Екипът на Фондация „Наука за природата“ поздравява с този успех експертите от ИБЕИ, Зелени Балкани и БДЗП за техните усърдна работа и отдаденост.

Снимка: @Oscar Dominguez, Национален парк “Централен Балкан”, България 2013 г.

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...