+359 2 465 24 66 | info@sciencefornature.org

20
юли

Търсим си нови колеги

Tърсим попълнения към нашия екип и този на партньорите ни от Fortis Visio.

Във връзка с изпълнение на проект по програма LIFE Живот под един покрив, търсим нови членове на екипа за позиции Главен експерт прилепи и Експерт прилепи.

Основните задължения на Главния експерт прилепи са:

 • Координира и участва в полевата работа за оценка и мониторинг на прилепните популации;
 • Анализира полеви данни и подготвя доклади;
 • Участва в консервационните дейности по проекта;
 • Участва в провеждането на обученията и образователните дейности по проекта;
 • Участва в изготвянето на книга за прилепите в България и ръководство за опазване на прилепни местообитания;
 • Участва в информационните дейности по проекта, в т.ч. изготвяне на информационни материали, изготвяне и поставяне на информационни табели и билбордове, работа с медии и обмяна на опит с други проекти;
 • Участва и докладва резултатите от проекта в национални и международни работни срещи и конференции;
 • Консултира и ревизира оценката на въздействието на проекта върху екосистемните функции;
 • Работи в сътрудничество и подпомага останалите членове на проектния екип.

Основните задължения на Експерта прилепи са:

 • Извършва полева работа за оценка и мониторинг на прилепните популации;
 • Извършва първична обработка и анализ на полеви данни;
 • Подпомага провеждането на обученията и образователните дейности по проекта;
 • Консултира консервационните дейности по проекта;
 • Работи в сътрудничество с останалите членове на проектния екип под ръководството на Главния експерт прилепи.

Минималните изисквания към кандидатите са:

 • Висше образование по специалност „Биология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Ветеринарна медицина“ или други еквивалентни в сферата на биологичните науки и науките за земята;
 • Работно ниво на владеене на английски език;
 • Професионален опит в сферата на околната среда, в т.ч. полева работа – минимум 1 година за Експерт прилепи, минимум 3 години за Главен експерт прилепи;
 • Опит в работа с прилепи и други защитени видове животни – минимум 1 година за Експерт прилепи, минимум 3 години за Главен експерт прилепи;
 • Умения за водене на обучения и работа с деца и младежи;
 • Умения за работа с оборудване за изследване на прилепи – детектори (bat detectors), мрежи (bat nets) и др.
 • Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти.

Предимство при избора ще имат кандидати, които притежават:

 • Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор.

Предлагаме:

 • Участие в изпълнение на проекта на непълно работно време;
 • Възможност за работа в сферата на изследване и опазване на прилепите в България.

Ако проявавате интерес към позициите Главен експерт прилепи и Експерт прилепи, изпратете на info@sciencefornature.org до 06.08.2018 г. CV на английски език, като посочите позицията, за която кандидатствате.

 

Партньорите ни от Fortis Visio търсят нови членове на екипа си на позиции Експерт обучения и Експерт комуникации.

Експерт обучения

Основните задължения за позицията са:

 • Участва в проекти в сферата на опазване и управление на околната среда;
 • Участва в организацията и провеждането на събития и обучения, включително като лектор;
 • Изготвя презентации и лекции;
 • Работи с деца и младежи;
 • Изготвя статии и новини за уебсайта и страниците на фирмата в социалните мрежи;
 • Изготвя доклади и отчети по проектите на фирмата;
 • Подготвя проектни предложения и оферти;
 • Комуникира с настоящи и потенциални клиенти и партньори на фирмата;
 • Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Минималните изисквания към кандидатите са:

 • Висше образование;
 • Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Професионален опит – минимум 3 години;
 • Умения и опит в организиране и водене на обучения и събития;
 • Умения и опит в работа с деца и младежи;
 • Умения за съставяне на статии, новини, доклади, отчети и др.;
 • Умения за изготвяне на презентации;
 • Умения за комуникация с настоящи и потенциални клиенти и партньори на фирмата;
 • Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти;
 • Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които имат притежават:

 • Опит в работа, свързана с опазване на защитени видове животни;
 • Желание за работа с прилепи и други диви животни.

Предлагаме възможност за работа на пълно или непълно работно време по проекти за опазване и управление на околната среда.

Експерт комуникации

Основните задължения за позицията са следните:

 • Участва в проекти в сферата на опазване и управление на околната среда;
 • Изготвя и публикува статии и новини за уебсайта и страниците на фирмата в социалните мрежи, изготвя месечен бюлетин;
 • Работа с медии;
 • Комуникация с институции, местни власти и местни общности;
 • Участва в организацията на събития и работни посещения;
 • Изготвя доклади и отчети по проектите на фирмата;
 • Подготвя проектни предложения и оферти;
 • Комуникира с настоящи и потенциални клиенти и партньори на фирмата;
 • Работи в сътрудничество с останалите членове на екипа и други експерти.

Минималните изисквания към кандидатите са:

 • Висше образование;
 • Работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Професионален опит – минимум 3 години;
 • Умения за организиране на събития;
 • Умения и опит в комуникация с институции, местни власти и местни общности;
 • Умения или желание за работа с деца и младежи;
 • Умения за съставяне на статии, новини, доклади, отчети и др.;
 • Умения за комуникация с настоящи и потенциални клиенти и партньори на фирмата;
 • Умения за ползване на софтуерни продукти за въвеждане, обработка и оформяне на текстове, таблици и карти.

Предимство при подбора ще имат кандидати, които имат притежават:

 • Опит в работа, свързана с опазване на защитени видове животни;
 • Желание за работа с прилепи и други диви животни;
 • Свидетелство за управление на МПС – активен шофьор.

Предлагаме възможност за работа на пълно или непълно работно време по проекти за опазване и управление на околната среда.

Ако желаете да кандидатствате за позициите Експерт обучения и Експерт комуникации, изпратете на office@fortisvisio.com до 06.08.2018 г. CV и кратък текст защо бихте искали да работите в сферата на околната среда на английски език.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Снимка: Димитър Рагьов

 

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...