+359 2 465 24 66 | info@sciencefornature.org

03
окт.

Опазване на прилепите с подкрепа от Дисни

Фондация „Наука за природата“ започва изпълнение на нов проект за опазване на прилепите, който ще бъде финансиран от Консервационния фонд на Дисни.

Проектът с име „За прилепите и хората“ (“Of bats and men”) започва този октомври и ще продължи до октомври 2020 г. Целите му са опазване на 9 вида прилепи в една Натура 2000 зона в Източните Родопи чрез:

  1. Подобряване и поддържане на прилепните местообитания (хранителни, размножителни, за нощуване и хибернация);
  2. Намаляване на безпокойството по време на чувствителните периоди от жизнения цикъл на целевите видове прилепи (размножаване и хибернация);
  3. Повишаване на обществената осведоменост за прилепите;
  4. Въвличане на местните общности в опазването на прилепите.

Очаквайте новини за напредъка по проекта!

 

Снимка: Димитър Рагьов

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...