Покана за свикване на общо събрание на Асоциация наука за природата

На основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на Сдружението, Ви каним да присъствате на заседание на Общото събрание на „Асоциация наука за природата“, което ще се проведе на 21.10.2019 г. от 08.00 ч. в гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 4, ап. 7.

Електронният магазин е в процес на разработване.