Фондация “Наука за природата” дари две двойки ловни соколи

През септември Фондация ”Наука за природата” дари на Зелени Балкани две двойки соколи, участвали в размножителната програма за ловни соколи, която започнахме през 2015 г. съвместно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Пламен Паскалев (член на управителния съвет на Български соколарски съюз).

В миналото популацията на ловния сокол (Falco cherrug) е намаляла критично поради безпокойство в периода на размножаване, бракониерство на малки и яйца от гнездата и унищожаването на подходящи местообитания.

През 2010 г. проучване показа, че ловният сокол е изчезнал като гнездящ в България. След това започнаха опитите за връщането му в дивата природа. През 2014 г. в природата бяха освободени ловни соколи, отгледани на затворено, като на 3 места в България започна тяхната реинтродукция, a през 2018 г. се случи първото успешно размножаване на двойка соколи, пуснати на свобода, които отгледаха две малки.

Надяваме се чрез направеното дарение да подпомогнем дългогодишните усилия на българския природозащитен сектор и конкретно – на колегите от Зелени Балкани, по възстановяването на популацията на ловния сокол в дивата природа на България.

Снимка: Falco cherrug, Michael Gäbler