Отворена презентация – ефективна употреба на пестициди

На 24.02. и 25.02.2021 г. ще се проведе серия от 3 презентации на тема ефективна и устойчива употреба на пестициди. Презентациите са безплатни и са отворени за всички желаещи земеделски производители, както и любителите зеленчукопроизводители и овощари. Лекциите ще бъдат излъчвани онлайн, в реално време.

Линк за Zoom: https://zoom.us/j/92048157909#success

Линк за Facebook: https://www.facebook.com/ScienceForNature

Основни теми:

– Правила за употреба на пестициди;
– Икономическо значими болести;
– Контрол над вредителите;
– Алтернативни методи и икономически ползи от устойчивата употреба на пестициди.

Провеждане:

– 24.02.2021 г. – от 16:00 до 18:00 часа с фокус зеленчукопроизводители;
– 25.02.2021 г. – от 14:00 до 16:00 часа, овощари – семкови;
– 25.02.2021 г. – 16:00 до 18:00 часа, овощари – костилкови;

Всички участници ще могат да зададат своите въпроси по време на презентацията. На въпросите ще бъде отговорено по време на самото събитие или писмено след провеждането му.

Участие:
Можете да участвате след попълването на кратка анкета: https://forms.gle/W3BhLovp3hTpimj1A

Нашият лектор:

Доц. д-р Лиляна Маркова Колева е дългогодишен преподавател в Лесотехническия университет в град София. Висшето си образование завършва през 1994 г. в Аграрния университет – Пловдив със специалност “Растителна защита и агроекология”. През 2002 г. завършва магистратура в Института за растителна патология и растителна защита към Георг – Август Университет, Германия; докторантура през 2006 г. Работи като научен сътрудник в научно звено „Устойчивост на растенията към факторите на биотичен стрес“, към Институт по генетика – БАН. Научната и дейност е насочена към растителната защита, устойчивата употреба на пестициди и устойчивост на растенията към факторите на биотичен стрес.

За повече информация: Стефан Лазаров, stefan@sciencefornature.com

Провеждането на лекциите е част от проект “Прилепи и хора – живот под един покрив”, финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът цели да увеличи популацията, да подпомогне подобряването на консервационния статус на 9 вида защитени прилепи и да запази България, като държавата с най-голямо прилепно разнообразие в цяла Европа.
Прилепите в България се хранят основно с насекоми и по този начин играят ролята на естествен контрол над вредителите. За една нощ един прилеп изяжда над 1000 насекоми, включително такива, които са вредители по плодовете и зеленчуците.