Как лешоядите допринасят за нашата околна среда?

Как лешоядите допринасят за нашата околна среда?
 

През годините лешоядите са си спечелили незаслужена лоша репутация. Приемани за „грозни“ и поради своето хранително поведение (сапрофитно), лешоядите често биват несправедливо осъждани. Дори натуралистът Чарлз Дарвин ги определил като „отвратителни“. Но когато се вгледаме по-внимателно, ще разберем, че с лешоядите светът е по-добър.

Защо лешоядите са важни за околната среда?

Лешоядите често са пренебрегвани и приемани като низши сапрофаги (мършояди), но те играят ключова роля в средата, в която живеем. Техният начин на живот, който им е създал лоша репутация, всъщност ги прави незаменими за околната среда и обществото. Лешоядите, известни още като „санитарите“ на природата, вършат мръсната работа по почистването след смъртта на животните. По този начин те помагат да се запазят екосистемите „здрави”, като „рециклират“ труповете по естествен начин.

Те предоставят критично важни екосистемни услуги и социално-икономически ползи. Осъзнавайки приноса на лешоядите, животновъдите могат да получат незаменима полза и да имат взаимноизгодни отношения с тях. Лешоядите не само почистват земята, но и премахват необходимостта от третиране и изгаряне на хиляди тонове животински останки всяка година. Тази безплатна услуга по почистване може да им спестява милиони при управление на отпадъците.

Опазването на лешоядите води до подпомагане на другите диви животни в екосистемата. То не само укрепва популацията на вида, но и подпомага опазването и възстановяването на планинските местообитания, като по този начин се подсилват популациите на видове като дивата коза, орлите и др. Освен това като сапрофаги те не представляват опасност за добитъка или дивеча, съответно не създадат конфликт между човека и дивата природа. Това създава предпоставка за сътрудничество с множество заинтересовани страни като животновъди и ловци, като се представят ползите за тях от присъствието на лешояда в екосистемата. По този начин ще бъде възможно справянето със заплахите, пред които популациите му са изправени, като например отравяне по хранителната верига, което представлява сериозна заплаха не само за дивите животни, но и за общественото здраве.

Какво би станало при изчезване на лешоядите? 

При изчезване на лешоядите от планинските местообитания има вероятност екосистемите да излязат от равновесие. Чрез своята подвижност лешоядите разпределят хранителните вещества в различни местообитания, хранителната мрежа не губи трофични нива и съответно няма загуба на енергия. Също така лешоядите предотвратяват натрупването на токсини и премахват потенциалните резервоари на болести. Защитата им означава защита на планинските екосистеми. Ето защо е изключително важно да се защитят лешоядите и да се гарантира, че те имат дълговечно бъдеще в дивата природа.

Какво е причинило упадъка на лешоядите?

Четирите вида лешояди, открити в Европа – Брадат, Черен, Белоглав и Египетски лешояд – са били сред най-често срещаните птици в Централна и Южна Европа преди две десетилетия. Днес броят им е спаднал рязко поради различни заплахи. Основните заплахи включват преследване, отравяне, токов удар, загуба на местообитания и спад в наличността на хранителна база.

Статията е превод от английски език
Източник: https://www.4vultures.org/how-do-vultures-contribute-to-our-environment/