Прилеп на над 30 г. е намерен в Южна Естония

Myotis brandtii

Видът Нощник на Брант (Myotis brandtii) е познат със своята дълговечност. Отбелязани са индивиди на над 40-годишна възраст. Наскоро намереният индивид обаче е най-възрастният прилеп, записан в историята на Естония. Прилепът е намерен в пещерата Пиуса, любимо „жилище“ на прилепите в област Въру, Естония. 

Нощникът на Брант (“Tõmmulendlane” на естонски ез.) има продължителност на живота (спрямо размера на тялото си) около два пъти повече от човека, също така видът държи рекорда за най-възрастен прилеп в света (поне 41-годишна възраст). Практиката с маркиране на прилепи чрез пръстен, прикрепен към крайника (виж галерията), позволява на специалисти да регистрират възрастта и продължителността на живота на прилепите.

На прилепа от Естония му е поставен пръстен преди малко повече от 31 години, на 7 март 1990 г., когато се смята, че е бил на една година, което днес го прави 32-годишен. 

Рауно Калдa, експерт по прилепите в Агенцията за околна среда (Keskkonnaagentuur), твърди, че на прилепа е бил поставен пръстен на същото място, пещерата Пиуса, тъй като прилепите обикновено презимуват на едно и също място през целия си живот (прилепите хибернират).

От 1947 г. се провежда практиката по маркиране на прилепи в Естония, като по време на съветската ера е особено активна над 16 000 животни са маркирани до средата на 90-те години. Оттогава досега едва около една десета от този брой са маркирани. Тези данни очертават представата за популациите на прилепите в страната.

В Естония прилепите от вида Нощник на Брант обикновено обитават горите, докато пещерите и изкуствените разкопки като тунели и военни съоръжения са популярна зимна резиденция. Видът е един от по-малките представители на прилепите, той е с дължина около 4-5 cm и тегло между 4,5 и 9,5 g.

Прилепът бе обявен за животно на годината на Естония за 2020 г.

Статията е превод от английски език
Редактор: Andrew Whyte
Източник: https://news.err.ee/1608141295/gallery-32-year-old-bat-found-in-estonia