Конкурс – „Чешма с история”

КОНКУРС за ученици от I до ХII клас за РИСУНКА или РАЗКАЗ на тема “Чешма с история”

В продължение на своята инициатива „Отбележи чешма, ние ще пуснем водаФондация „Наука за природата обявява първи конкурс за разказ или рисунка на тема “Чешма с история”. 

Чешмите и водата са залегнали дълбоко в българската култура, като много от нашите традиции, обичаи и вярвания са свързани именно с тях. Българската традиция повелява „да сториш добро на странника, да напоиш жадния и да нахраниш гладния“, а чешмите са много важна част от живота както на хората, така и на животните. От коритата на чешмите дивите животни пият вода, а туристите спират за почивка – да утолят жаждата си или да се разхладят. 

Ние вярваме, че във всеки град и село има поне една чешма с интересна история, привлекателен вид или важно значение за местните хора. Чрез нашия конкурс искаме да разберем за повече такива примери.

Конкурсът е разделен в две категории:

I.Рисунка

1.Реглaмент 

В конкурса се допускат за участници ученици от 1-и до 12-и клас от всички български училища, както и от българските училища в чужбина. Творбите трябва да отговарят на обявената тема „Чешма с история” и да изобразяват реална или въображаема чешма и нейната връзка с родното място на участника. Авторът надписва творбата си на гърба със следната точна информация: три имена; навършени години; училище и клас; три имена на родител/настойник; телефон за връзка с участника и/или родителя; имейл за връзка с участника и/или родителя. Всеки ученик може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения. Творбите трябва да са оригинални. Не се приемат копия. Допустимият размер е от А4 до А2. Не ламинирайте и не поставяйте произведението в рамка! До конкурса не се допускат триизмерни творби, както и апликации или инсталации. Не е позволено надписването или номерирането на творбите от лицевата им страна, като се допускат единствено подпис и/или инициали на автора. Рисунките трябва да се направени върху хартия или друг гъвкав материал, така че да могат да се изпратят в плик или да бъдат навити за доставка в пощенски тубус. Не сгъвайте творбите! Творби, направени с графит или пастел, трябва да бъдат запечатани с “фиксиращ спрей”.

Всички творби изпращайте на адрес: гр. София, ж.к. Яворов 1111, бл. 73, вх. 1, ет. 4, ап. 7 

 2.Награди:

Участниците ще бъдат разделени в 3 групи спрямо това в кой клас са към момента на включването им в конкурса, съответно:

  • Група 1: 1 – 4 клас
  • Група 2: 5 – 8 клас
  • Група 3: 9 – 12 клас

Във всяка една от групите ще бъдат наградени 3-ма участници, избрани от независимо жури, съответно с:

I награда: Рисунката и името на автора ще бъдат включени в Наръчник за създаването и поддръжката на горските чешми, от който ще получи безплатен екземпляр. Участникът ще получи грамота, тематична тениска, бъф и интересни информационни материали;

II награда: Грамота, бъф и интересни информационни материали;

III награда: Грамота, бъф и интересни информационни материали;

Специална награда: представители на Фондация “Наука за природата” ще изберат една от реалните чешми, “включени” в конкурса, и ще извършат ремонтни или други облагородителни дейности по самата чешма или в близост до нея.

3.Срок: Изпращайте своите рисунки не по-късно от 22.11.2021 г. За дата на получаване на тези материали се счита датата на пощенското клеймо на изпращащата пощенска станция и/или куриерска услуга.

II. Разказ / Кратка история (до 2 печатни страници)

1.Реглaмент 

За участие се допускат ученици от 1-и до 12-и клас, от всички български училища  в страната и чужбина. Творбата трябва да отговаря на обявената тема „Чешма с история” и да разказва реални или въображаеми събития, свързани с чешма от родното място на участника. Всички творби изпращайте на имейл: konkurs@sciencefornature.org Със своята творба авторът трябва да предостави: три имена, навършени години; постоянен адрес, в кое училище и в кой клас учи; три имена на родител/настойник; телефон за връзка с участника и/или родителя; имейл за връзка с участника и/или родителя. Всеки участник може да участва в конкурса само с една творба и тя трябва да бъде лична. Не се допускат колективни произведения. Творбите трябва да са оригинални, както и да не са били публикувани досега. 

2.Награди

Участниците ще бъдат разделени в 3 групи спрямо това в кой клас са към момента на включването им в конкурса, съответно:

  • Група 1: 1 – 4 клас
  • Група 2: 5 – 8 клас
  • Група 3: 9 – 12 клас

Във всяка една от групите ще бъдат наградени 3-ма участници, избрани от независимо жури, съответно с:

I награда: Разказът/историята и името на автора ще бъдат включени в Наръчник за създаването и поддръжката на горските чешми, от който ще получи безплатен екземпляр. Участникът ще получи грамота, тематична тениска, бъф и интересни информационни материали;

II награда: Грамота, бъф и интересни информационни материали;

III награда: Грамота, бъф и интересни информационни материали;

* Журито ще оценява писмените работи въз основа на тяхната оригиналност и връзка с темата, и в по-малка степен що се касае до правопис и оформление.

Специална награда: представители на Фондация “Наука за природата” ще изберат една от реалните чешми, “включени” в конкурса, и ще извършат ремонтни или други облагородителни дейности по самата чешма или в близост до нея.

3.Срок: Изпращайте своите разкази/кратки истории не по-късно от 22.11.2021 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Победителите ще бъдат обявени на 01.12.2021 г. чрез сайта на Фондация “Наука за природата”, нейната Фейсбук страница, както и чрез индивидуален имейл до всички участници. Наградите ще бъдат изпратени до 5 работни дни след официалното обявяване на победителите.

Конкурсът се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни от страна на Фондация „Наука за природата“ в качеството на администратор на лични данни. Събраните лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на конкурса и по никакъв начин няма да бъдат споделяни с трети страни, използвани за маркетингови или други дейности. Данните ще бъдат съхранявани до официалния край на конкурса и излъчването на победителите. 

Творбите може да бъдат публикувани в социалните медии само при изричното съгласие на участниците.

При въпроси пишете до konkurs@sciencefornature.org или се свържете с нас на телефон 0885 458007 (Стефан Лазаров)

Ако проявявате интерес към подобни възможности или искате да получавате актуални новини, свързани с дейността на Фондация “Наука за природата”, последвайте ни във Фейсбук на https://www.facebook.com/ScienceForNature