Приключиха обществени обсъждания на планове за действие

Приключиха обществени обсъждания на планове за действие

Днес се проведе последното обществено обсъждане относно първите варианти на плановете за действие за опазване на популациите на следните видове:

Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica)

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Калописиев и месесточервен дланокоренници (Dactylorhiza kalopisii и Dactylorhiza incarnata)

Тигрова пеперуда (Euplagia quadripunctaria)

Поточен рак (Austropotamobius torrentium)

Благодарим на всички включили се – присъствено и онлайн!

Ще бъдем изключително благодарни, ако тези от вас, които не са имали възможност да участват в обсъжданията, ни изпратят своето становище или коментар на следните имейл адреси:

За първия вариант на Плана за действие за опазване на популациите на балканската дива коза становища и коментари ще се приемат до 10.12.2021 г. на имейл адрес rupicapra.public@sciencefornature.org

За първия вариант на Плана за действие за опазване на популациите на египетския лешояд становища и коментари ще се приемат до 07.12.2021 г. на имейл адрес  neophron.public@sciencefornature.org

За първия вариант на Плана за действие за опазване на популациите на тигровата пеперуда становища и коментари ще се приемат до 08.12.2021 г. на имейл адрес euplagia.public@sciencefornature.org

За първия вариант на Плана за действие за опазване на популациите на поточния рак становища и коментари ще се приемат до 07.12.2021 г. на имейл адрес austropotamobius.public@sciencefornature.org

Може да се запознаете с първите варианти на плановете на следните страници в секция “Приложения”:

Балканска дива коза – https://rupicapra.sciencefornature.org/

Египетски лешояд – https://neophron.sciencefornature.org/

Калописиев и месесточервен дланокоренници – https://dactylorhiza.sciencefornature.org/

Тигрова пеперуда – https://euplagia.sciencefornature.org/

Поточен рак – http://austropotamobius.sciencefornature.org/