Успешно приключи зимното пазене за 2022 г.

През последните четири уикенда, благодарение на нашите доброволци, успяхме да посетим зимните убежища на важни колонии в общините Асеновград и Пещера. Пещерите и красивата природа около тях са привлекателни и често посещавани от хората. 

Въпреки снега, заедно с доброволците успяхме да достигнем до всички пещери, а цялото начинание беше съпроводено с много красиви гледки, приятни разговори и смях. Освен на доброволците, успяхме да разкажем за летящите бозайници и на хората, които срещнахме около пещерите и по горските пътеки.

Искаме да благодарим за големия интерес, който проявиха десетки хора към нашето начинание. Нямаме търпение да се срещнем с вас отново и през лятото, когато е другият важен период в живота на малките бозайници.