Пазене на важни прилепни колонии

От края на май до началото на юли е един от важните периоди за прилепите, това е моментът, когато техните малки се появяват на бял свят. Докато малките пораснат и станат самостоятелни, те са изцяло зависими от своите майки. През този период те са много уязвими. Техните убежища често са обект на вандализъм. За това от Фондация “Наука за природата” отново заедно с доброволци ще посети едни от най-важните прилепни убежища. Пазенето ще се проведе в района на Кресна и Огняново като на всички срещнати туристи ще бъде разказано за живота на прилепите. 

Пазенията ще се проведат през 4 уикенда от 18.06.22 до 17.07.22 г.