ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 01.07.2022 г., петък, от 16 ч. в Крайдунавски парк, гр. Белене ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от изпълнение на дейност „Работа със заинтересовани страни“ по проект „Хабитат Дунав“. Фестивалът има четвъртвековна традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия. Събитието се организира за опазване на многобройните видове прилепи, много от които се срещат и у нас. Програмата е богата. За децата ще бъде поставена куклената пиеса „Слънчев лъч“ в изпълнение на актьорите Деян Михайлов и Ася Димитрова, ще бъде организирана и тематична игра с награди. Концертната програма включва изпълнение на популярни фолклорни танци от ДТС „Нашенци“ и ТС „Нашенци“ – гр. Белене, модерни танци от балет “Vision dance” – гр. Белене, и рецитал на известната певица Дивна. В специално обособени места експерти еколози ще направят демонстрации и ще раздадат информационни материали и сувенири. Фотоизложба ще представи авторски фотографии на застрашените видове и техните местообитания. Ще бъде представен и кратък научно-популярен филм на същата тема. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Проект „Хабитат Дунав“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.