Проведе се визита на проект „Прилепи и хора – живот под един покрив“

Миналата седмица екипът ни имаше удоволствието да се срещне с представител на европейската програма LIFE, благодарение на която “Живот под един покрив” не е само мечта, а реалност. По време на първия ден от визитата с г-жа Мария-Хосе Арамбуру дискутирахме успехите, които постигнахме, и предизвикателствата, пред които бяхме поставени. Получихме важни съвети и насоки, за което сме искрено благодарни. На втория ден посетихме Маджарово – район, в който извършваме важни консервационни дейности като поставяне на нови прилепни убежища под формата на къщички и възстановяване на чешми, които са изключително важни както за хората, така и за дивите обитатели.