+359 2 465 24 66 | info@sciencefornature.org

За нас

Фондация "Наука за природата"

Фондация “Наука за природата” е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Фондацията извършва дейността си.

Цел 
Устойчива консервация на биологичното разнообразие чрез въвличане на човека като неделима част от природата

Мисия
Опазване и възстановяване на природните местообитания и видове

Визия 
Балансирано взаимодействие между човека и природата

Нашият екип

Рашид Рашид

rashid.rashid@sciencefornature.org
+359 899 205 776

Димитър Рагьов

dimitar.ragyov@sciencefornature.org
+359 877 764 110

Мариела Карапавлова

mariela.karapavlova@sciencefornature.org
+359 877 774 216

Даниела Хаджийска

daniela.hadjiiska@sciencefornature.org
+359 877 774 230

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...