Включете се в нашата мисия – реинтродукция на ловния сокол в България

$0

Campaign Target

0

Donations

$0 to go
Donated0%

Включете се в нашата мисия – реинтродукция на ловния сокол в България

Накратко за ловния сокол (Falco cherrug)
Ловният сокол е един от трите „едри“ сокола, срещащи се у нас. Той се е приспособил да ловува ниско над земята в открити терени с ниска растителност. Храни се с дребни гризачи, сред които е и лалугерът, но също и с малки и средни по размер птици, например гълъби. Гнездовият му ареал е от Централна Европа до Източна Азия. През зимата някои птици отлитат до Африка, Близкия изток и Южна Азия. Той не строи гнездата си сам, а заема вече изградени предимно от гарвани и мишелови по дървета и скали.
Ловният сокол е рядък вид, който е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), в категорията “Застрашен”. В българската Червена книга е вписан със статут на „Критично застрашен“. Това означава, че са необходими спешни мерки за опазването му на национално и международно ниво.

Какво е реинтродукция?
Реинтродукциите са процес на връщане на видове в места, от които те са изчезнали. Възстановяването на размножаващи се стабилни във времето популации е тяхна крайна цел. Те са мощен инструмент за опазването на видове и една от шестте стратегии при опазването на биологичното разнообразие според българското законодателство. За успешната реинтродукция са необходими много неща – проучвания, време, финансиране, късмет, ентусиазъм, постоянство.

Какво правим ние?
Заемайки се с възстановяването на гнездящата популация на ловния сокол в България, ние от Фондация „Наука за природата“ и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН следваме най-добрите практики в тази дейност:

 • Предпроектно проучване:
  От 2006 до 2010 г. са проучени всички исторически находища на ловни соколи в страната ни, но гнездящи индивиди не са открити. Изготвен е документ „Предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в България“. Документът разглежда всички аспекти в процеса на възстановяване на популацията на вида у нас.
 • Пилотни освобождавания на ловни соколи в България:
  През 2011 г. започнахме разселването на излюпените малки в природата. За 4 години успяхме да освободим в природата 17 млади ловни сокола. Това бяха пилотни реинтродукции, при които повечето птици бяха екипирани със сателитни предаватели, които да ни покажат какво се случва със соколчетата в дивата природа – колко от тях оцеляват, какви са причините за смъртност при вида, какви местообитания предпочитат.
 • Размножителна програма:
  Създадохме размножителна програма от птици с европейски произход, чието поколение да връщаме в природата.
 • Изкуствени гнезда:
  Тъй като ловните соколи не строят гнезда, а разчитат на вече построени от други птици, това често е лимитиращ фактор за срещането на вида в определени райони. С цел да намалим действието на този фактор поставихме изкуствени гнезда в Североизточна България, където беше установено, че ловни соколи се срещат редовно през зимата, но липсват достатъчно гарвани и мишелови, които да предоставят естествена гнездова база.
 • Работни срещи и конференции:
  Разпознавайки нуждата от координирано и научнообосновано опазване на вида в България, ние организираме редовни работни срещи и конференции, в които участват всички заинтересовани от опазването на ловния сокол в България и Европа организации и експерти.
 • Информационна кампания:
  Опазването на природата и видовете е ефективно, единствено ако в него е въвлечена широката общественост.
 • План за действие за опазване на ловния сокол в България:
  Представител на екипа на Фондация „Наука за природата“ и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания участва като автор в Националния план за действие за опазване на ловния сокол в България за периода 2013 – 2022 г. Планът е главен стратегически документ, описващ в детайли необходимите дейности за подобряване на консервационния статус на вида в България. Той беше приет от Министерството на околната среда и водите през 2013 г. Документът може да бъде изтеглен от тук.

Как да помогна?

 • Осиновяване
  Може да осиновите някой от соколите от размножителната ни програма и да поемете издръжката на птицата за една година. Храната на 1 индивид за година струва 800 лв.
 • Дарения
  Дарения за опазването на ловния сокол можете да направите, като се свържете с нас. Ще получите договор за дарение и подарък сувенир.
 • Закупуване на фланелки и сувенири
  Можете да си закупите фланелки, тефтери, картички и чаши с логото на проекта за ловния сокол. Получените средства ще се използват за работата по реинтродукция на ловните соколи в природата. Материалите ще можете да разгледате скоро в нашия онлайн магазин.