Присъедини се към каузата ни за опазване на прилепите в България

€ 0

Цел на кампанията

0

Дарения

€ 0 остават
Дарени0%

Присъедини се към каузата ни за опазване на прилепите в България

Проект “Прилепи и хора – живот под един покрив” е първият консервационен проект за прилепи в България по Програма LIFE на ЕС . Проектът е финансиран от ЕС на 60%. Останалите 40% ще бъдат осигурени чрез дарения и спонсорство от частни лица и компании с желание да подпомогнат опазването на прилепите в България. 

Можете да се включите към проекта ни, като направите дарение за проекта като цяло или изберете специфична дейност или се включите като доброволец.

Подкрепи ни в организирането и провеждането на обучения

Много важно за успеха на проекта е да се създадат опитни специалисти, имащи познания и опит в работата с прилепи и тяхната екология. Можем да постигнем това чрез организиране на обучения в специализирани училища и университети, където се изучават природни науки и младите хора имат интерес в сферата на консервационните дейности.

Подкрепи ни, като подпомогнеш осигуряването на къщички за прилепи

През различните периоди на годината, прилепите имат нужда от различни условия в убежищата, които обитават. Поради това, те често обикалят в търсене на нови такива, отговарящи на нуждите им. Къщичките за прилепи са добра допълнителна алтернатива на прилепно убежище. Същевременно те стимулират прилепите да навлизат в нови територии, където има по-малко естествени пещери и скални образувания. Монтирането на изкуствени убежища за прилепи е един от основните начините за осигуряване на нови местообитания. 

Планираме поставянето на 560 изкуствени убежища за пещерните ни приятели!

Можете да ни помогнете да подобрим местообитанията на прилепите, като осигурите къща за прилепи чрез дарение. В знак на благодарност къщичката ще бъде именувана на дарителя!

Подкрепете ни в изграждането и реставрирането на водоизточници

Планираме възстановяването на 84 чешми на територията на проекта. Общините, включени в проекта са Гърмен, Кресна, Струмяни, Сандански, Крумовград, Черноочене, Велинград, Пещера,   Възстановяването на избрани водоизточници в близост до прилепни убежища ще осигури нови ловни полета за прилепите. Причината за това е, че водата привлича множество насекоми, които са тяхната основна храна. Освен това, тази дейност ще осигури ползи и за много други видове земноводни, птици и бозайници. Местните хора също ще имат възможността да използват възстановените чешми, както за себе си, така и за своите домашни животни. Реставрирането на водоизточниците е важно и за развитието на туризма в тези планински райони, където наличието на вода е от изключителна важност.

Можете да се присъедините към нас, като направите дарение за тази наша дейност, а в знак на признателност, вашият принос ше бъде отразен, за да се вижда от използващите чешмата! 

Подкрепи каузата ни за засаждане на овощни дървета

Много видове прилепи разчитат единствено на дърветата за свои убежища, докато други ги използват само в определени периоди от годината. Два от нашите целеви видове, M. bechsteinii и B. barbastellus, обитават предимно хралупи и цепнатини в дърветата.

Друга причина за засаждането на овощни дървета близо до убежищата на прилепите е това, че плодовете привличат множество насекоми – основна храна за прилепите. Засаждането на овощни дървета е от полза не само за прилепите, а и за всички останали животни в района. Планираме засаждането на 200 дървета, а дори само едно дърво може чувствително да повиши биоразнообразието, представлявайки дом или източник на храна за много видове птици, насекоми, бозайници и други. Дръвчетата ще бъдат засадени в близост до реставрираните чешми, като така ще спомогнат за създаване на “горещи точки” за прилепи и костенурки.

Можете да се включите към проекта ни, като станете доброволец към проекта.