+359 2 465 24 66 | info@sciencefornature.org

Мониторинг на биологичното разнообразие в Централен Балкан

Тип:
Проект

Партньори:
Дирекция “Национален парк Централен Балкан”

Обхват: 
Национален парк “Централен Балкан”

Период на изпълнение:
2017 – 2022 г.

Статус:
В процес на изпълнение

 

 

 

Проектът е в изпълнение на една от главните цели на Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“, а именно: „Да се поддържа оптимално ниво на познание и дългосрочен мониторинг на биологичното разнообразие в парка“.
Видовете – обект на мониторинг, са бозайници, в т.ч. мечка, дива коза, лалугер, вълк, благороден елен, както и хищни птици, като скален орел, сокол скитник, белоопашат мишелов, белоглав лешояд и др.
Методи за мониторинг по проекта са:

  • Заснемане с фотокапани;
  • Проследяване с GPS предаватели;
  • Визуални наблюдения;
  • Картиране на важни местообитания на видове;
  • Анализ на полева информация.

С този проект Фондация „Наука за природата“ цели подобряване на опазването на редки и застрашени видове в парка чрез:

  • Проучване и мониторинг на популационното състояние на видовете;
  • Проучване и оценка на съвременните заплахи и влияния върху видовете;
  • Актуализиране и поддържане на база данни за биоразнообразието в парка.

Проектът се осъществява в рамките на споразумение за сътрудничество между Фондация „Наука за природата“ и Дирекция “Национален парк Централен Балкан“.

Снимка: Rupicarpa rupicarpa (Linnaeus, 1758), Рашид Рашид

Вие дарявате на Science for nature Foundation

Каква сума желаете да дарите?
€5 €10 €20
Бихте ли желали да правите регулярни дарения? Бих желал да направя дарение
Колко плащания желаете да направите (вкл. това плащане)? *
Име *
Фамилия *
Email адрес *
Мобилен номер
Адрес
Съобщение
Обработване...