Къщички за полубеловратите мухоловки

Къщички за полубеловратите мухоловки
Къщички за полубеловратите мухоловки
Къщички за полубеловратите мухоловки
Къщички за полубеловратите мухоловки
Къщички за полубеловратите мухоловки
Къщички за полубеловратите мухоловки

Полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) е врабчоподобна птица от семейство Мухоловкови (Muscicapidae), която зимува в Африка, но напролет отново се завръща по българските земи.  Поради унищожаването на старите естествени гори, които са нейното местообитание, видът е с “Почти застрашен” международен статус и “Уязвим” у нас.

Доброволци от Фондация „Наука за природата”, заедно с експерти от екологичната станция при резерват „Атанасовско езеро” – ИБЕИ – БАН, монтираха 26 къщички за гнездене в Източна Странджа, с цел подпомагане и опазване на вида на територията на страната. Екипът ни извършва ежегоден мониторинг и почистване на къщичките всяка пролет. Освен от мухоловки, къщичките се използват от няколко вида синигера и градински сънливци.

Как да помогна?

Може да дарите пари за изработка и поставянето на къщички за мухоловките. При всеки 50 лв постъпили във фондацията ние ще изработваме и поставяме по 1 къщичка в Източна Странджа, а вие ще получите грамота за дарител и човек подпомагащ опазването на беловратите мухоловки.