Напиши дипломна работа

Включи се към проекта като напишеш дипломна работа на тема опазване на прилепите в България

Фондация Наука за природата дава възможност на студентите от специалностите биология и екология (при желание и други специалности) да станат част от първия проект по програма LIFE за опазване на прилепите в България (LIFE UNDER ONE ROOF) като напишат дипломна работа на тема за опазване на прилепи.

Ще имате възможност да се включите към теренната работа по време на проекта като разходите за дневни, транспорт и нощувки ще бъдат покрити от Фондация Наука за природата.

Теренната работа включва мониторинг (зимен и летен) на прилепи, поставяне на къщички за прилепи, реставриране на чешми и други.

Освен покриване на разходи по време на терен, екипът на Фондация Наука за природата ще представи както стари данни за обектите по проекта, така и ще окаже експертно и научно съдействие при изготвянето на дипломната работа.

Ако си ентусиазиран да работиш с прилепи, кандидатствай като попълниш следния формуляр:

Формуляр за кандидатстване