Опазване на прилепите в България

Опазване на прилепите в България

За прилепите
Българските прилепи са летящи бозайници, хранещи се с насекоми. Те приличат на мишки, но еволюционно са по-близки до хората отколкото до мишките. Изключително интелигентни същества и активни през нощта, те са изправени пред предизвикателството да оцеляват в свят, доминиран от човека. Човешкото отношение, неразбиране, действия и бездействия са направили прилепите една от най-уязвимите група животни. Поради тази причина днес всички видове прилепи в Европа са обект на опазване от редица международни конвенции, споразумения и директиви. За целите на опазването им нашата организация изпълнява различни дейности, описани по-долу:

Информационна кампания „Нощ на прилепите“
Нощта на прилепите е международна инициатива на Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи „EUROBATS“. Тя цели разпространяването на информация за живота на прилепите и нуждата от тяхното опазване.
През 2017 г. Фондация „Наука за природата“ (ФНП) се включи в инициативата с провеждането на 2 лекции и полева експедиция. Лекциите бяха на тема „Филогения на мустакатите нощници на Балканския полуостров“ (Хелиана Дундарова, ИБЕИ – БАН) и „Рехабилитация на прилепи и хора – истории от кухнята“ (Вяра Крушкова, Фондация „Дивите животни“). Практическата част от събитието се проведе край пещера „Ръжишката“, където Стоян Горанов (НПМ – БАН) и Димитър Рагьов (ИБЕИ – БАН и ФНП) проведоха обучение на тема „Наблюдение и улов на прилепи за целите на тяхното изследване и опазване“.

На събитието присъстваха над 25 човека и беше отразено от 7 местни и национални медии. Информационни материали за прилепите и ръчно направени сувенири бяха разпространени сред участниците. За повече информация можете да разгледате доклада на Фондацията до EUROBATS тук, а снимки от събитието можете да разгледате тук.

Проучване
Проучванията на Фондация „Наука за природата“ доведоха до откриването на нов вид прилеп за територията на Природен парк „Врачански Балкан“ и едноименната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 – булдогов прилеп (Tadarida teniotis). Той е един от най-едрите видове прилепи, срещащи се в България. Предпочита за убежища скални цепнатини и фасади на сгради. Ловува на далечни разстояния на голяма височина, както и над големи водоеми със стояща вода, поради това е труден за наблюдение и улавяне. Характерно за него е, че ехолокационните му звуци са с най-ниска честота от срещащите се у нас видове. Те могат да бъдат чути с „невъоръжено ухо“, тъй като са в обхвата на чуваемия от хората звуков диапазон.
Видът е изключително рядък и установяван на по-малко от 10 места в страната. През август 2017 г. успяхме да уловим 2 мъжки екземпляра от него, с което установихме потенциално размножително находище (swarming) на вида край с. Лакатник. Това е и най-северното находище на булдогов прилеп на територията на България.

  • Прилеп

Поставяне на табели в Стара планина
Членове на туристическо дружество „Ойларипи” и Фондация „Наука за природата“ поставиха специално направени информационни табели за опазването на прилепите в Стара планина. Това е част от дейностите по проект „За прилепите и хората в Балкана”, свързан с опазването на природата по туристически маршрут Ком – Емине. Друга дейност по проекта е изработване и монтиране на къщички за прилепи в района на заслон „Караиваново хорище“, които да компенсират загубата на прилепни убежища, породена от човешки дейности.
Дейностите по проекта се изпълняват с помощта на Програма „Съгради промяна”, финансирана от Фондация „Чарлз Стюарт Мот” чрез Фондация „Екообщност”.

Уеб платформа „Общност за опазване на прилепите“
Фондацията ни сформира уеб базирана работна група за изследването и опазването на прилепите в Европа и съседните територии. Тя има за цел обмен на информация между хората, обичащи прилепите и работещи за тяхното опазване. В нея членуват над 150 експерти и любители от над 10 страни. Електронният адрес на групата е тук.

Как да помогна?
Можете да закупите тениски, торбички и сувенири с прилепи тук. На всеки 50 лв., постъпили във фондацията, ние ще изработваме и поставяме по 1 къщичка за прилепи, а Вие ще получите грамота за дарител и човек, подпомагащ опазването на прилепите.

Електронният магазин е в процес на разработване.