КАК ДА ПОМОГНЕМ

Реинтродукция на ловния сокол в България

 • Осиновяване
  Може да осиновите някой от соколите от размножителната ни програма и да поемете издръжката на птицата за една година. Храната на 1 индивид за година струва 800 лв.
 • Дарения
  Дарения за опазването на ловния сокол можете да направите, като се свържете с нас. Ще получите договор за дарение и подарък сувенир.
 • Закупуване на фланелки и сувенири
  Можете да си закупите фланелки, тефтери, картички и чаши с логото на проекта за ловния сокол. Получените средства ще се използват за работата по реинтродукция на ловните соколи в природата. Материалите ще можете да разгледате скоро в нашия онлайн магазин.

Консервационни дейности за опазване на лалугера в България

 • Споделяне на информация за установени екземпляри
  Споделете с нас Вашите наблюдения на лалугери на info@sciencefornature.org или телефон 0877764110. Те ще намерят място в националната база данни за вида и ще бъдат използвани за проучването и опазването му.
 • Споделяне на информация за унищожени колонии
  Ако забележите унищожаване на лалугерова колония, например чрез разораване, изгаряне или застрояване, моля, сигнализирайте на info@sciencefornature.org или телефон 0877764110. Ние ще се погрижим информацията да достигне до Регионалната инспекция по околната среда и водите и ще вземем мерки за предотвратяването на случващото се, възстановяване на местообитанието или спасяване на животните.
 • Купуване на земя за лалугерови колонии
  Можете да дарите пари за закупуване на земя с лалугерови колонии. На всеки събрани 500 лв. ние ще закупим 1 декар пасище, обитавано от лалугери. Целта на инициативата е да създадем мрежа от територии, в които видът е защитен от основни заплахи като разораване, опожаряване, залесяване и застрояване.

Bats conservation in Bulgaria

 • Образователни кампании
  Можеш да финансираш или да се включиш като доброволец в нашите образователни кампании
 • Подсигуряване на изкуствени убежища
  Подкрепи ни, като подпомогнеш осигуряването на къщички за прилепи
 • Изграждане и реставриране на водоизточници
  Можете да се присъедините към нас, като направите дарение за тази наша дейност, а в знак на признателност, вашият принос ше бъде отразен, за да се вижда от използващите чешмата
 • Засаждане на овощни дървета
  Можете да се включите чрез дарение или като доброволец.