Кампании

Включете се в нашата мисия – реинтродукция на ловния сокол в България

Включете се в нашата мисия – реинтродукция на ловния сокол в България

Накратко за ловния сокол (Falco cherrug) Ловният сокол е един от трите „едри“ сокола, срещащи се у нас. Той се е приспособил да ловува ниско над земята в открити терени с ниска растителност. Храни се с дребни гризачи, сред които е и лалугерът, но също и с малки и средни по размер птици, например гълъби. Гнездовият му

Помогнете за опазването на лалугерите в България

Помогнете за опазването на лалугерите в България

За лалугерите и опазването им Лалугерът е дребен наземен бозайник от семейство „Катерици“. Живее на колонии, където прави сложна система от дупки и тунели, в които се укрива от хищници, ражда малки и презимува в хибернация. Ендемичен вид е за Централна и Югоизточна Европа и в момента популацията му е фрагментирана и

Присъедини се към каузата ни за опазване на прилепите в България

Присъедини се към каузата ни за опазване на прилепите в България

Проект “Прилепи и хора – живот под един покрив” е първият консервационен проект за прилепи в България по Програма LIFE на ЕС . Проектът е финансиран от ЕС на 60%. Останалите 40% ще бъдат осигурени чрез дарения и спонсорство от частни лица и компании с желание да подпомогнат опазването на прилепите в България.